Werken Toegevoegd :: afbeeldingen toegevoegd aan het archief

Met veel plezier hebben wij sinds oprichting van de website een aantal afbeeldingen van ons onbekende werken aan het archief kunnen toevoegen, wij danken de inzenders hartelijke en nodigen eenieder die in het bezit is van een werk van Gerard Sluyter uit contact op te nemen.

Meer informatie over deze werken? :: neem dan graag contact op met de Stichting

Wij zijn blij met alle informatie over wie er model heeft gestaan voor dit PortretPortret
Ga naar archief
.
Wij zijn blij met alle informatie over het werk Naakt in interieurNaakt in interieur
Ga naar archief
ontstaan in 1944, waarschijnlijk tijdens een studiesessie met andere Amsterdamse kunstenaars.

Genoemde werken bevinden zich in privé collecties, we bedanken de eigenaren hartelijk voor het gebruik van de afbeeldingen.

Stichting Gerard Sluyter Beheer :: Op zoek naar werk

De Stichting Gerard Sluijter Beheer is in 1992 door de familie opgericht met als doel het werk van Gerard te conserveren, indien nodig te restaureren en zo nu en dan ten toon te stellen.

Op 27 november 2009 is de loods van Citybox, waarin de stichting een opslag gehuurd had voor het werk van Gerard Sluijter, volledig afgebrand. Daarbij is het grootste deel van zijn oeuvre vernietigd. Schilderijen, aquarellen, gouaches, etsen, maar ook zijn archief met foto's, dia's en tentoonstellingscatalogi. (Om die reden kunnen wij geen volledig overzicht geven van al zijn tentoonstellingen en andere werkzaamheden!) Wat nog over is, is wat de familie thuis heeft, en wat kunstinstellingen, musea en particulieren in bezit hebben.

Over de brand in Citybox maakte documentairemaker John Appel de film "De as van Phoenix" lees meer

De Stichting stelt zich sindsdien ten doel om van het werk dat nu nog over is, zoveel mogelijk beeldmateriaal te verzamelen voor in het archief, op deze manier blijft er van zijn werk toch nog een goed overzicht bestaan.

Wij vragen iedereen die werk van Gerard in bezit heeft, om contact met ons op te nemen.

Namens de Stichting Gerard Sluijter Beheer,
Jet Sluijter en Raga Paape

Contact formulier

Stichting Gerard Sluijter Beheer
Nieuwe Westerdokstraat 180/3HG
1013 AG Amsterdam
020-6837621

Website: Hans van der Leeuw
Met dank aan: Raga Paape, Het Parool, John Appel, Gemeentearchief Amsterdam e.v.a.
Galleries powered by Highslide JS

© Stichting Gerard Sluyter Beheer